top of page

Tomáš Dvořák Architekti

Nabízíme komplexní řešení na základě reálných zkušeností z postavených staveb. Nabízíme kreativní, moderní řešení a osobní přístup. Zajišťujeme projekční cyklus od studie po projekty pro provedení stavby. Zajišťujeme realizační cyklus, ve variantě generálního zhotovitele prací i ve variantě se subdodavateli. Jsme schopní koordinovat stavbu i po částech, na základě jednotlivých tendrů. Komplexní řešení pro developery pro nás znamená mimo jiné provedení technicko ekonomické analýzy pozemků, možnosti dalšího rozvoje a využitelnosti, maximální využití pozemků a staveb. Komplexní řešení pro nás znamená, že jsme schopní provádět nejen autorský, ale i technický a ekonomický dozor.

Adresa

Rajhradská 12,

619 00 Brno-jih

IČO 27661334

DIČ CZ27661334

Ateliér

Ing. arch. Tomáš Dvořák

autorizovaný architekt

ČKA 3076

zodpovědný projektant

Ing. arch. Matúš Jánsky

senior architekt

+420 728 147 790

matuhsch@gmail.com

Ing. Jiří Martinek

stavební inženýr

+420 774 590 464

Ing. arch. Markéta Grénarová

senior architekt

+420 608 937 273

bottom of page